صیانت از ارزش های شما تخصص ماست پیوند تخصص و تعهد نتیجه ای جز رضایت در پی نخواهد داشت کلیک کنید اتکا بر خلاقیت نیروهای متخصص جوان سرمایه ای سراسر سود که به آن مفتخریم کلیک کنید

نگاهی گذرا به شرکت دانش بنیان مرصاد دانشگاه تهران

_

دست آوردهای کنونی شرکت دانش بنیان مرصاد دانشگاه تهران مهر تاییدی بر این باور ما است که

“اگر بخواهیم، می توانیم”

بخشی از خدمات واحد تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان مرصاد

_
  • طراحی و تولید سخت افزار
  • استخراج نیازمندی های سخت افزاری
  • شبیه سازی و ساخت سخت افزار مورد نیاز
  • طراحی و مدلسازی سخت افزار مورد نیاز
  • تست و کنترل کیفی محصول نهایی
  • قراردادهای صنعتی
.
.
.
.
.

آشنایی با واحد آموزش شرکت دانش بنیان مرصاد دانشگاه تهران

_
باغ علم نوجوان

   پیاده سازی نخستین طرح جامع باغ علم نوجوان در مجموعه باغ کتاب تهران

   طراحی و ساخت بیش از چهل نمونه دستگاه کمک آموزشی در مساحتی بالغ

   بر 4000 متر مربع

سالن 1 باغ علم نوجوان

سالن 2 باغ علم نوجوان

سالن 3 باغ علم نوجوان

چرا همکاری با ما

_

بهره مندی از نیروی انسانی شایسته

بهترینیم، چون بهترین ها با ما هستند

برخورداری از ابزار مناسب

مجهزیم، چون ابزار مناسب را در اختیار داریم

مرصاد، شرکت موفق دانش بنیان

موفقیم، چون دارای ایده هستیم

پشتوانه سال ها تجربه درخشان

خرسندیم، چون بهترین ها را عرضه کرده ایم

پیشگام در اجرای طرح های نوین

اولین ایم، چون به خود باور داریم

نگاه مستمر به آینده ای درخشان

پویا ایم، چون به آینده چشم داریم